Take Away

Horari de Recollida


L'horari per recollir comandes al restaurant és de dimarts a dissabte d'1pm a 3:30pm i de 8:45pm a 10pm.


El horario para recoger pedidos en el restaurante es de martes a sábado de 1pm a 3:30pm y de 8:45pm a 10 pm.


Restaurant pick-up times are Tuesday to Saturday from 1pm to 3:30pm and 8:45pm to 10pm.